Rüyada Kan Görmek

Rüyada Kan Görmek

  

Rüyada kan görmek savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır. Damardan kan akması zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline mal geçmesine, dişlerinizi kan çıkması akraba yüzünden üzüntü ve kedere düşmeye işaret eder. Burundan az kan akması üzüntü ve kederden kurtulmaya, çok kan akması mal noksanlığına, Vücuttaki bir yaradan çıkan, elbise ve bedeni lekeleyen kan haram kazanca delalet eder. Elbise ve vücudu lekelemeyen kan haram ve şüpheli şeylerden korunmaya, kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan sıhhat ve afiyet, yolcu ise sağ salim dönmeye işarettir. Rüyada kan içmek haram mala, kan birikmiş bir yere düşmek şüpheli kazanç sağlamaya, Kanın cilt ve deriden acı hissetmeden akması sıhhat ve esenliğe işarettir. Rüyada adet kanı genç kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, adet kesilen kadın için hastalığa, arkadan kan çıkması günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına işaret edebilir. Yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğramaya delalet eder.

 

Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var. Rüyada kan görülürse açıklama yapılmaz. Önemsizdir. Rüyada kan görmek, haram malla yorumlanır. Rüyasında birinin bir yerinin kana bulaştığını görmek, mal sahibi olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi gömleğine başkasının kadının bulaştığını görmesi, o kimsenin arkasından ona ait konuşmalar geçtiğine işarettir. Gömleğinin hayvan kanıyla lekelendiğini görmek, bir hırsız tarafından kendisine yalan bir söz söylendiğine; kendi gömleği alıp bozan bir vahşi hayvan kanıyla lekelenmiş ise, kendisine düşman tarafından bir söz söylendiğine delalet eder. Gömleğine eti yenen bir hayvan kanı bulaşmış ise, ona şerefli ve zengin biri tarafından yalan bir söz söylenmiş olmasına ve bu yalanlardan sonra, kendisinin haram bir mala sahip olacağına delalet t eder. Kanın uykuda insan vücudunun herhangi bir yerinden akması, sağlığa ve selamete işarettir. Bazı yorumculara göre de, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkması veya yara olduğunu görmek, sağlık ve zenginliği delildir.

 

 

Rüyasında akan insan kan görmek günahlarından sıyrıldığına ve çirkin işlerden uzak olacağına işarettir. Kan kuyusuna düştüğünü görmek, haram mal etmektir. Önünde içi kan dolu bir çukur olduğunu görmek, kadının akarak toprağa karışacağına delalet eder. Herhangi bir sebep olmadığı halde, vücudunun bir yerinden kan aktığını gören, zengin ise kanın miktarı kadar para veya mali eksilir, fakir ise o kadar para veya mal sahibi olur. Rüyada görülen kan, sahibinin hayatına, hayatına. Kuvvet ve kudretine, mal varlığına, giydiği elbiselere ve bu gibi hayatında yaşamasına yardımcı olan şeylere delâlet eder. Kanın vücuttan çıktığını görmek uğursuzluktur. Bu nedenle vücuttan sebepsiz olarak kan akması sıkıntı ve kederden kurtulmak demektir. Vücuttan çok fazla akan kan anne, baba, çocuk veya arkadaş tarafından gelen menfaatlerin kesilmesine yahut malinin bir kısmının elinden çıkacağına, elbiselerinden bir kısmının satılmasına veya sevdiklerinin birbirinden ayrılacağına işarettir. Rüyada kendi kanını içtiğini görmek, bu kimsenin büyük bir sıkıntı ve kedere kapılacağına veya borcunu başka birinden borç alarak, ödeyeceğini delalet eder.

 

 

Rüyada kadınların adet kanını görmek, genç kızlar için kocaya, hamile kadınlar için düşük yapmaya, yaşlı kadınlar için hastalığa delalet eder. Rüyasında arka sırtlarından kan aktığını görmek, günahlarından kurtulduğuna, bu kanın vücuduna bulaştığını görmek, haram mallarının elinden çıkmasına işarettir. İnsan kanı, mal ve para ile de tabir edilir, bu yüzden kendi vücudundan kan çıktığını görmek, çıkan kan kadar malinin veya parasının elinden çıkacağına delildir. Bir başka rivayete göre: Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut onunla günah kazanılacak bir harekete işarettir. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur. Eğer uykuda kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine yalan bir söz söylenir. Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir.

 

 

Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir hayvan kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eğer gömleğini koç kanıyla bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nispetince haram mala nail olur. Kanın, rüyada deri ve deriden akması sıhhat ve selamettir. Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer itmişse sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur. İnsan kanı içtiğini gören kimse mal ve menfaat erişir ve bütün fitne ve belalardan kurtulursunuz, Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler. Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir. Herhangi bir kasıt olmaksızın, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar mali elinden çıkar. eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana işarettir. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kadının kendine fayda sağlayacağını düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder.

 

Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa. o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşırsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşması günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekâtını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya sadaka eder. Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise. burun kam, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıyı, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu güvence altına saklayan yardımcıya veya elbise vs. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir.

 

Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Adet kanı, bekâr kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayız kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kanı ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya. arkada olan hastalığa işarettir. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza dikkat edin. Rüyada kan görülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır.

 

 

Rüyada vücudunuzda yara olmadığı halde kan görmek; zarara uğramaya, rüşvet almaya ve rüşvet teklif etmeye, kanın yaralardan aktığını görmek; üzülmeye, kan içmek; haram mala ve haksız yere kan döküleceğini, ağzınızdan kan geldiğini görmek; iftira atacağınız ve yalan söyleyerek birini kandıracağınıza, damarlarınızda kan aktığını görmek; zengin iseniz fakir düşeceğinize, fakir iseniz zengin olacağınıza, erkeklik organından kan geldiğini görmek; evli iseniz eşinizin çocuğunu kaybedeceğini, bekar olsanız bir zarara uğrayacağınıza, arkada kan geldiğini görmek; sağlığınızın bozulacağına ve kederleneceğinize, bir yardı birikmiş kan görmek; görülen yerde haksızlıklar olacağına, kan gölü veya çeşmeden kan aktığını görmek; görülen yerde kan döküleceğini, burnunuzun kanadığını görmek; üzüntülerinizin sona ereceğine, burnunuz çok fazla kanarsa zarara uğrayacağınıza işarettir.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
- Yandex.Metrica