Rüyada Elbise Görmek


Rüyada Elbise Görmek

Rüyada elbise görmek memuriyete, işe yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kara, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa delalet eder. Rüyada giydiği elbisenin yitildiğini ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır, eğer yiriğini dikerse çocuğu olur.
 
Temiz ve güzel bir elbise ise kişinin çok beğenilip, hakkettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak lazımdır.Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değil. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder.

Uzun işlemeli bir elbise giymek, rüya sahibi Salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka biri ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir. Ketenden yapılmış bir elbise giymek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa veya savaşa gitmeye açıklama, ibrişim elbise giymek hac ile tabir olunur.Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için çok mal, yoksul için refah, Ziraatcı için bereket, diğer insanlar için ucuzlukla, Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temizliğine, kirli elbise kalp kirliliğine, Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye işarettir.

Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürur; böyle bir elbise kadın için hayır ve nimete ulaşmaya, İpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmek, diğerleri için hayır ve iyiliklere, işlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, suçlular için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işarettir.Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veya keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanım elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zarafet, Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, Yırtık pırtık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya işarettir.

Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye, Elbisenin ıslanarak vücuda yapışdığını, rüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine , çünkü bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeye sürükleyeceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır kurumlarından elbise dağıtmak, o rüyayı gören kişinin, çok zaman önce işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılar.

Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yirik ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder.Yeni elbise saatin almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir. Salime'ye göre; üzerindeki elbisenin işlenmiş ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir kimsenin o yola gitmeyeceğini, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet etmektedir.

Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmeye, pelerin gibi golsüz ve omuza atılan bir şal gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duaları Cenab-ı Hak (cc) tarafından kabul görür. Elbise yıkamak birkaç şekilde tabir edilir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğini delalet eder. Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tevbeye, kötülükten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.

Elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek dört şekilde tabir edilir Tövbe, sağlık, sıkıntıdan kurtulma, korkmamak. Sıcak su ile yıkamak ise üzüntü ve hastalık ile yorumlanır. Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizde görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir kıyafeti üzerinizden çıkardığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
Erkekseniz kadın kıyafeti, kadınsanız erkek elbisesi giyindiğinizde görmek evleneceğinize; evli iseniz elinize çok mik-tarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder.Yirik bir elbise ile gezdiğinizi görmek, borçlularınızın sizi bu günlerde çok sıkıştırdığına, borçlu değilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacağınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmiş bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir.

Bir başka rivayete göre: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya hayatına yahut Allah (CC) 'dan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir. Rüyada bir kişinin giyinmesi o kişinin evleneceği kadına, katı giyinmesi, evleneceği kocaya işarettir. Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yittiğini gören kimse, hanımı ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikiş ayrılırsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur.Rüyada golsüz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığınkinin yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasıdır yirik olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin bir çok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yirik ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona ulaşacak silkinti ve musibet işarettir. Bir katının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve şerefine işarettir. Bir kimse yakası elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir.Kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur'anlar amel ettiğine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir. Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasıdır yitildiğini görse fakirleşir. Elbisenin boydan boya yitildiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yitildiğini görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir. Bir kimse elbisesinin arka tarafından yitildiğini görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yedilebilse, dine işarettir. Beyaz elbise de böyledir.

Mavi renkli elbise görmek iyi değildir. Kırmızı bir elbise, şöhrete, sari elbise de, hastalığa işarettir. Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, işlekliğin kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır.Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider. Yünden elbise giydiğini gören kimse zahid olur.

Bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir. Bazı tabirciler, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hacirdir. Iş adamları için beyaz elbise işlerinin durgunluğuna işarettir. Sanatçı için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgunluğuna işarettir. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.

Hiç akı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, nüfuz işarettir.Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah'ın hakkı olan çok mala işarettir. Uyku sahibi, Allah'tan korksun ve malinin zekâtım versin. Katie kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, Fukara hakkında zarara işarettir. San elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de ateş hastalığına işarettir. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir günah yoktur. Sari elbiselerin hepsi, tabire zarafet ve has taliktir.

Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi giydiğini gören kimse istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah'a sığınması lafzimdir.Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ​​ve kazandığı günaha işarettir. Çeşit çeşit renklerle nakisanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyler ve içki satan kimse için hacirdir. Sair insanlar için izdir ve şiddete, gizli şeylerin asi kareye çıkmasına, hasta için hastalığın şiddetine, özellikle zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir. Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer layık değilse, yılın bolluğuna ve hububat fazla olmasına işarettir.

Vakfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nisan ve alametler hacca gitmeye veya Arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, toplayacağı bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve Isyanım açığa çalışmasına işarettir. Elbisenin kabinliği inceliğinden hayırlıdır. Katie rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatin işarettir. Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.

Giydiği elbisenin yirik ve söküklerin uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yirik elbise giyenlere üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yitildiğini gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşam ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmıştı elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Çamaşırında ıslaklık gören kimsenin yolculuğa iptal ve öngördüğü şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulması bu kelimenin müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçimine oluşacak darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin asi karelenmesine işarettir.

Tüm elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. Kadınlara benzemek amacı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli çamaşırları yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yitilmiş ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır.

Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezdi çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.

Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören kişinin, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır. Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
- Yandex.Metrica